dawny wwl
DSC_0047
DSC_0068
dscf9973
solidarność-na-1
O Nas

NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Oddział Wołomin ma swą siedzibę w Wołominie przy ul. Mariańskiej 7 (do roku 1992 mieścił się przy ul. Powstańców 3).

Swym zasięgiem obejmuje dwa powiaty: powiat wołomiński oraz powiat wyszkowski. Powiat wyszkowski został dołączony w wyniku połączenia się oddziałów tj. NSZZ „S” Oddział Wołomin i NSZZ „S” Oddział Wyszków. Porozumienie o połączeniu się oddziałów nastąpiło na mocy podpisania umowy pomiędzy przewodniczącymi: Józefem Radzio – Oddział Wołomin i Markiem Tauterem – Oddział Wyszków.

Przewodniczącym NSZZ „Solidarność ”Region Mazowsze Oddział Wołomin jest Józef Radzio a jego zastępcą – Andrzej Wesołowski.

Spotkania Rady NSZZ Solidarność” Oddział Wołomin odbywają się w każdy wtorek tygodnia o godz. 16.00. W spotkaniach tych może wziąć udział każdy związkowiec, jak również osoby chcące wstąpić w szeregi związku.

Obecnie liczba członków Oddziału Wołomin wynosi ok. 1.300 osób i jest tendencją wzrostową.

W szczytowym okresie czasu, czyli na początku lat 90 – tych, Oddział Wołomin liczył ok. 20 tyś. członków. W jednym tylko zakładzie państwowym, jakim była Huta Szkła Wołomin, w związku NSZZ „Solidarność” zrzeszonych było 1.680 członków.

Największe osłabienie liczebne Oddziału Wołomin, nastąpiło w końcu lat 90 – tych i na początku lat 2000, kiedy to upadały całe branże przemysłu i zwalniani z pracy byli pracownicy – związkowcy.

Każdy oddział działający w Polsce, również Oddział Wołomin, jest tzw. „przedłużeniem” w terenie Regionu i do jego zadań należy zabezpieczenie pomocy Komisjom Zakładowym NSZZ „Solidarność” umieszczonym w zakładach pracy.

Jest również stroną wobec pracodawcy i może zawierać porozumienia dotyczące spraw pracowniczych.

Corocznie w każdą następną rocznicę „stanu wojennego” Oddział Wołomin organizuje uroczystości z tej okazji na które zapraszani są wszyscy związkowcy oraz osoby, które swym działaniem przysługują się do rozwoju związku. Na wniosek Rady NSZZ „Solidarność” Oddział Wołomin, Rada Miasta nadała imię rondu usytuowanego w pobliżu Huty Szkła Wołomin imię; Rondo im. NSZZ „Solidarność”. Organizowane są również pielgrzymki Ludzi Pracy o znaczeniu religijno patriotycznym do miejsc kultu maryjnego tj. np. Licheń, czy Częstochowa.

Siła związku, to jego członkowie, dlatego zachęcamy do zrzeszania się „Solidarności”, gdyż powiedzenie twierdzi, że „zorganizowani mają lepiej”. Jest to zgodne z Ustawą Zasadniczą czyli Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, która w art. 12 gwarantuje każdemu obywatelowi tworzenie i zrzeszanie się w związkach zawodowych. Potwierdzone jest to również w art. 59 Konstytucji RP, choć dotyczy rolników.